Lưu ý khi xây dựng hợp đồng bất động sản

Việc mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản phải thực hiện thông qua hợp đồng kinh doanh bất động sản. Để tránh được những nguy cơ không đáng có hãy tham khảo những lưu ý khi xây dựng hợp đồng bất động sản sau đây.

1. Hợp đồng bất động sản là gì?

Hợp đồng bất động sản là gì?

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản. Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản. Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

Dịch vụ môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Theo bộ luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy, hợp đồng môi giới bất động sản phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận. Thống nhất trong việc xác lập, chỉnh sửa hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giữa các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Xem thêm: Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản bạn cần biết

Những lưu ý khi xây dựng hợp đồng bất động sản

Thứ nhất: Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Những lưu ý khi xây dựng hợp đồng bất động sản

Thứ hai: Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trong một vài trường hợp cụ thể thì:

– Trường hợp hợp đồng có công chứng. Chứng nhận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng nhận.

– Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực. Thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Thứ ba: Hợp đồng môi giới phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên: Cụ thểthông tin tên, địa chi cơ bản của bên môi giới. Và bên được môi giới, thông tin về bất động sản…

2. Đối tượng mục tiêu và nội dung dịch vụ: Theo quy định tại Điều 63 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

3. Yêu cầu và mục đích dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

4. Thời hạn thực hiện dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

5. Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tuân thủ. Theo quy định tại Điều 64, 65 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

6. Phương thức, thời hạn thanh toán: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên: Do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng tuân thủ theo quy định tại Điều 66 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

8. Giải quyết tranh chấp: Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu như trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần cộng tác. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc mâu thuẫn có thể được phán quyết bởi tòa án.

Tại sao cần có hợp đồng bất động sản

Tại sao cần có hợp đồng bất động sản

Có lẽ không ít người hiện nay đều cho rằng, hợp đồng về lĩnh vực bất động sản. Chỉ được lập khi có thực hiện giao dịch giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng khó hiểu của thị trường ngày nay. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản ngày một được quan tâm và trở lên cần thiết. Một số nguyên nhân cần thiết cho việc làm này có thể nói đến như:

Xây dựng hợp đồng bất động sản: Quy rõ trách nhiệm và quyền lợi giữa 2 bên

Hợp đồng sẽ là văn bản được quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm giữa 2 bên gồm bên được môi giới và bên môi giới. Mọi trách nhiệm từ thanh toán, tìm kiếm và bảo mật nội dung. Đều có quy định rõ ràng dựa trên sự thỏa thuận giữa 2 bên cũng giống như quy định từ pháp luật. Bên cạnh trách nhiệm thì quyền lợi cũng là thông tin được công bố rõ ràng theo hợp đồng. Các quyền lợi từ kinh tế, bảo vệ nội dung, đền bù rủi ro đều được thể hiện rõ trong hợp đồng.

Căn cứ giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn

Hợp đồng sẽ là căn cứ xử lý mọi mâu thuẫn khi giữa 2 bên xuất hiện bất hòa. Đây được xem là văn bản có tính quyết định và ảnh hưởng nhất trước pháp luật.

Xây dựng hợp đồng bất động sản: Thể hiện tính chuyên nghiệp

Hợp đồng môi giới bất động sản được đánh giá là sự thể hiện tính chuyên nghiệp nhất hiện nay. Mỗi một doanh nghiệp môi giới bất động sản khi có hợp đồng. Thể hiện rõ tính đảm bảo dành cho khách hàng khi giao dịch.

Xem thêm: Chức năng của website bất động sản

Trên đây là những lưu ý khi xây dựng hợp đồng bất động sản. Hy vọng qua bài viết này bạn đã trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức. Để tránh được những rủi ro trong quá trình giao dịch.

Hồng Nhung – Tổng hợp (tham khảo: reatimes, luatapex, khoinghiep,…)