Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản bạn cần biết

Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản cần phải hiểu rõ những quy định của pháp luật về hợp đồng đối với loại hình kinh doanh này. Cũng như các giao dịch bất động sản quan trọng phải xác lập thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật để tránh nguy cơ sau này. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản và những lưu ý khi sử dụng hãy cùng theo dõi nhé!

Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản

Những loại hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản
Các loại hợp đồng kinh doanh BĐS

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Bao gồm: Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng; hợp đồng chuyển nhượng quyền dùng đất; hợp đồng thuê bất động sản; hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Bao gồm: Hợp đồng môi giới bất động sản; hợp đồng định giá bất động sản; hợp đồng tư vấn bất động sản; hợp đồng đấu giá bất động sản; hợp đồng quảng cáo bất động sản; hợp đồng quản lý bất động sản.

Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh bất động sản

Hợp đồng kinh doanh bất động sản có những dấu hiệu. Tuy nhiên những dấu hiệu sau là những đặc điểm chủ yếu: Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Các bên được tự do, tình nguyện thoả thuận với nhau về giá cảcách thức thanh toán, thời điểm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ; hợp đồng bán hàng bất động sản phải đăng ký với cơ quan nhà nước…

Xem thêm: Các phân khúc bất động sản phổ biến hiện nay

Yêu cầu của hợp đồng kinh doanh bất động sản

Hơp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng nhận hợp đồng do hai bên tự thỏa thuận trong hợp đồng. Nghĩa là hợp đồng có thể có hoặc không cần công chứng chứng nhận.

Trong trường hợp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình tạo ra. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên, thì hợp đồng phải được công chứng, chứng thực.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Đối với trường hợp, hợp đồng kinh doanh bất động sản có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng nhận.

Đối với trường hợp hai bên không thỏa thuận thời điểm có hiệu lực hợp đồng không có công chứng, chứng thực. Thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Một số lưu ý

Một số lưu ý cần biết

Đối với hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần thì các chủ đầu tư dự án. Cần phải tiến hành thoả thuận về từng nội dung nhất định về mua bán nhà, công trình tạo thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước.

Chủ đầu tư dự án bán hàng bất động sản và khách hàng được thỏa thuận trong hợp đồng. Về việc mua bán nhà, công trình tạo ra tạo thành trong tương lai theo cách thức ứng tiền trước và phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

  • Việc ứng tiền trước được thực hiện nhiều lần, lần đầu chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư. Đã xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho bất động sản theo nội dung, tiến độ của dự án đã được phê duyệt, các lần huy động tiếp theo. Thích hợp với tiến độ thực hiện đầu tư tạo lập bất động sản.
  • Chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục tiêu tiền ứng trước của khách hàng. Để đầu tư tạo lập bất động sản; đối tượng mua hàng ứng tiền trước được hưởng giá mua, giá chuyển nhượng bất động sản tại thời điểm ký hợp đồng. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Xem thêm: Sale bất động sản là gì? Lợi ích của Sale bất động sản

Việc mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản phải thực hiện thông qua hợp đồng kinh doanh bất động sản. Để quá trình mua bán bất động sản thành công bạn cần phải nắm rõ về các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản cũng giống như những lưu ý khi sử dụng để tránh những rủi ro không đáng có.

Hồng Nhung – Tổng hợp (tham khảo: khoinghiep.thuvienphapluat, plo,…)